Skip to content Skip to footer

Privacybeleleid

Voorwoord

Deze privacy policy gaat uit van:

 • MeteoSupport BV
 • Kerkstraat 55 bus 201
 • 8570 Anzegem
 • Ondernemingsnummer 0778.613.654
 • BTW BE0778.613.654
 • RPR Gent (afdeling Kortrijk)
 • (verder genaamd ‘MeteoSupport’)

Deze privacy policy gaat uit van MeteoSupport in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Onder MeteoSupport vallen de volgende bedrijfstakken:

 • De activiteiten van NoodweerBenelux: weeradvies door middel van het beschikbaar stellen van blogs, buienradar enz., onder meer via www.noodweer.be;
 • De activiteiten geleverd via de app Weerflash;
 • De activiteiten van MeteoSupport: B2B weeradvies ten aanzien van festivals, steden/gemeenten enz.;
 • De activiteiten van de website Weerstation Waregem via www.weerstationwaregem.be.

Zodoende kunnen diverse verwerkingsactiviteiten onderscheiden worden:

 • Categorie 1: de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de websites www.noodweer.bewww.weerflash.be en www.weerstationwaregem.be;
 • Categorie 2: de verwerking van persoonsgegevens van personen die registreren op de app Weerflash;
 • Categorie 3: de verwerking van persoonsgegevens van (de contactpersonen van) NoodweerBenelux en MeteoSupport prospects/opdrachtgevers;
 • Categorie 4: de verwerking van persoonsgegevens van donateurs of sympathisanten;
 • Categorie 5: de verwerking van persoonsgegevens van (de contactpersonen van) leveranciers en andere zakelijke partners;
 • Categorie 6: de verwerking van persoonsgegevens van personen die zich inschrijven op de nieuwsbrief;
 • Categorie 7: de verwerking van persoonsgegevens van inschrijvers op een www.noodweer.be account;
 • Categorie 8: de verwerking van persoonsgegevens van users van de OWS tool.

MeteoSupport zal uw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

MeteoSupport verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

MeteoSupport wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;
 • hoe ze worden beschermd;
 • met wie ze worden gedeeld;
 • of uw persoonsgegevens buiten de EEA worden doorgestuurd; en
 • hoe lang ze worden bewaard.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens.

MeteoSupport kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. MeteoSupport zal de laatste versie van de privacy policy op haar websites publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal MeteoSupport u contacteren.

Deze privacy policy werd voor het laatst op 22 april 2024 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt MeteoSupport?

MeteoSupport beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.

MeteoSupport verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Categorie 1: Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de websites www.noodweer.bewww.weerflash.be en www.weerstationwaregem.be:

 • Wanneer u gewoon op onze website surft kan het zijn dat wij gedragsdata vangen zoals uw surfgedrag en IP-adres, doorgaans via cookies;
 • Via een contactformulier kunt u ons indien gewenst vragen stellen en hierbij zijn de naam en e-mailadres verplichte velden (optioneel telefoonnummer en bedrijf);

Categorie 2: Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van personen die registreren op de app Weerflash:

 • Generieke persoonsgegevens zoals voornaam, naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Bankgegevens;
 • Gedragsdata zoals uw algemene locatiegegevens;
 • IP-adres;
 • Inloggegevens;
 • Data gelinkt aan ingestuurde foto’s.

Categorie 3: Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van (de contactpersonen van) NoodweerBenelux of MeteoSupport prospects of opdrachtgevers:

 • Van zodra u ons contacteert als mogelijke opdrachtgever verzamelen wij doorgaans:
  • Generieke persoonsgegevens zoals voornaam, naam, geslacht, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • Andere persoonsgegevens die u vrijwillig zou meegeven.
 • Van zodra u effectief opdrachtgever bent verzamelen wij in ieder geval:
  • Generieke persoonsgegevens zoals voornaam, naam, geslacht, adres, functie, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Bankgegevens;
  • Inloggegevens voor online tools;
  • Andere persoonsgegevens die u vrijwillig zou meegeven.

Categorie 4: Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van donateurs of sympathisanten:

 • Generieke persoonsgegevens zoals voornaam, naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Bankgegevens;
 • Data gelinkt aan ingestuurde foto’s.

Categorie 5: Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van (de contactpersonen van) leveranciers en andere zakelijke betrokkenen:

 • Van zodra wij contact hebben verzamelen wij doorgaans:
  • Generieke persoonsgegevens zoals voornaam, naam, geslacht, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • Andere persoonsgegevens die u vrijwillig aan MeteoSupport zou meegeven.
 • Van zodra u effectief leveranciers bent verzamelen wij in ieder geval:
  • Generieke persoonsgegevens zoals voornaam, naam, geslacht, adres, functie, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Bankgegevens;
  • Andere persoonsgegevens die u vrijwillig aan MeteoSupport zou meegeven.

Categorie 6: Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van personen die zich inschrijven op de nieuwsbrief:

 • Generieke persoonsgegevens, meer bepaald voornaam, naam, geslacht en e-mailadres.

Categorie 7: Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van inschrijvers op een www.noodweer.be account:

 • Generieke persoonsgegevens zoals voornaam, naam, geslacht en e-mailadres;
 • Data gelinkt aan ingestuurde foto’s;
 • Inloggegevens.

Categorie 8: Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van users van de OWS-tool:

 • Generieke persoonsgegevens: voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie/jobtitel;
 • Gedragsgegevens: cookies (noodzakelijk / functionele en ook enkel first party): meteosupport_session XSRF-TOKEN en een beveiligingscookie;
 • Logingegevens.

Er worden geen gevoelige persoonsgegevens verzameld.

U kunt MeteoSupport uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via e-mail, via haar sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld Facebook Messenger, Instagram, LinkedIn), door het surfen op de websites www.noodweer.bewww.weerstationwaregem.be of www.weerflash.be, dan wel op andere wijze. MeteoSupport kan uw gegevens ook via derde partijen ontvangen hebben bv. na een doorverwijzing of via openbare bronnen zoals de KBO, sociale medianetwerken of andere derden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een Weerflash account te registreren via Facebook API of Apple ID.
Vergeet MeteoSupport niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor MeteoSupport relevant is. MeteoSupport streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens accuraat te houden.
Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat MeteoSupport de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Waarvoor gebruikt MeteoSupport uw persoonsgegevens?

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de klantenovereenkomst

Relevante categorieën: 2, 3, 7 en 8

MeteoSupport gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u haar diensten en producten te kunnen aanbieden. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en MeteoSupport te kunnen uitvoeren. Zo kunt u ons aanschrijven voor het opzetten van een klantenrelatie, kunt u met ons communiceren bij klachten etc.

MeteoSupport tools:

Het is mogelijk dat de overeenkomst met MeteoSupport voorziet in de toegang tot een online tool.

Voor de inschrijvers op de Weerflash app:

Wij verzamelen uw locatiegegevens om u de diensten op basis van uw locatie te kunnen verlenen (bv. waarschuwingen voor slecht weer). Als het niet lukt om locatiegegevens van uw apparaat te verkrijgen, kan de locatie handmatig ingesteld worden. Als u ervoor kiest om locatiegegevens niet te delen, kan u geen weersmeldingen maken.

Welke locatiegegevens we precies verzamelen, hangt af van bepaalde instellingen, het apparaat, internetprovider, maar in het algemeen ontvangen we de lengte- en breedtegraad, datum en tijd en gegevens van sensors bv. hoogtemeter. Meer bepaald ontvangen we de lengte-en breedtegraad in volgende gevallen:

 • Bij het maken van een melding krijgt deze melding in de database uw locatiegegevens. Deze informatie wordt niet op gebruikersniveau opgeslagen, maar we kunnen dit wel linken.
 • Bij het openen van de app wordt de laatste gekende positie opgeslagen. Dit is nodig om te weten in welke regio u zich bevindt en dus welke notificaties en validaties we met u moeten delen. Enkel de laatste gekende positie wordt opgeslagen, we houden hiervan geen geschiedenis bij.
 • Als de app open is, verwerken we ook locatiewijzigingen die we om het uur updaten.

Firebase en Google zelf gaan ook locatiegegevens verzamelen tijdens het gebruik van de app. Als u de mobiele applicatie op de achtergrond laat draaien, is er in principe geen background tracking. Bij het opnieuw openen van de app schakelt u daarmee in principe het continu verzamelen van locatiegegevens in. Hierdoor kunnen wij u bijvoorbeeld notificaties sturen over de weersituatie, waarschuwen voor slecht weer in de regio waarin u zich bevindt.

Wanneer u via Weerflash foto’s zou doorsturen, kan hierbij metadata gevangen worden. Wij verzoeken u om geen foto’s van personen door te sturen en enkel de weerssituatie te fotograferen.

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de leveranciersovereenkomst

Relevante categorieën: 5

MeteoSupport gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om met u te kunnen communiceren omtrent de diensten of producten die u aanbiedt en in het algemeen voor degelijk leveranciersbeheer. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen uw onderneming en MeteoSupport uit te voeren.

Verwerking van donaties, verwerking van ingestuurde foto’s door sympathisanten en beheer van noodweer.be accounts

Relevante categorieën: 4 en 7

MeteoSupport gebruikt uw gegevens om de banktransacties te kunnen koppelen aan vrijwillige donaties voor onder meer boekhoudkundige redenen en om u gepast te kunnen bedanken.

Wanneer u foto’s instuurt, slaan wij uw persoonsgegevens niet op in een aparte databank. Wel verwerken we uw e-mailgegevens net zoals wij andere e-mails behandelen en de foto’s kunnen apart bewaard worden in een folder. De metadata die bij de foto komt, kan zodoende wel bewaard worden. Wij verzoeken u om geen foto’s van personen door te sturen en enkel de weerssituatie te fotograferen.

Wanneer u zich inschrijft op een www.noodweer.be account vragen uw e-mailadres en login paswoord. Uit het e-mailadres kunnen wij doorgaans ook uw voornaam/naam/geslacht afleiden.

Promotie

Relevante categorieën: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8

Wanneer u opdrachtgever/klant, leverancier of donateur bent van MeteoSupport, kan uw e-mailadres, voornaam, naam, telefoonnummer en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten aan u te promoten en u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van MeteoSupport.

Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief of promo zonder dat u klant/opdrachtgever, leverancier of donateur bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw voornaam, naam, geslacht en e-mailadres gevraagd worden.

In geval de promo gebaseerd is op toestemming, kunt u MeteoSupport op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen.

Ook wanneer wij u anderszins zouden contacteren op basis van ons gerechtvaardigd belang, kunt u ons steeds laten weten niet geïnteresseerd te zijn en kunt u zodoende uw recht van bezwaar uitoefenen.

Advertenties en marketing cookies

Voor onze websites en Weerflash app gebruikers: We werken met een breed netwerk van advertentiepartners. Partners kunnen onder meer als doel hebben: het volgen van de manier waarop de diensten worden gebruikt, met welke mobiele applicaties wordt gewerkt, aanbieden van relevantere advertenties en om de effectiviteit van de advertenties te meten. Zij kiezen zelf de hiervoor gebruikte technologieën o.a. advertising ID’s, cookies.

Advertenties die u worden aangeboden, kunnen gebaseerd zijn op beperkte gegevens, zoals de website of app die u gebruikt, uw locatie, uw apparaattype of welke content u gebruikt of hebt gebruikt (bijvoorbeeld om het aantal keren dat een advertentie aan u getoond wordt te beperken).

Informatie over uw activiteit kan worden opgeslagen en gecombineerd met andere informatie over u (bijvoorbeeld informatie uit uw eerdere activiteit op deze dienst en andere websites of apps) of soortgelijke gebruikers. Deze wordt vervolgens gebruikt om een profiel over u aan te maken of te verbeteren (met daarin bijvoorbeeld mogelijke interesses en persoonlijke aspecten). Uw profiel kan (ook later) door deze en andere rechtspersonen worden gebruikt om advertenties te tonen die relevanter lijken te zijn uitgaande van uw mogelijke interesses. Deze profielen kunnen ook gebruikt worden voor de selectie van gepersonaliseerde advertenties en om content te tonen die relevanter lijkt te zijn uitgaande van uw mogelijke interesses, zoals door de volgorde aan te passen waarin content aan u wordt getoond.

Informatie over welke advertentie er aan u wordt getoond en hoe u erop reageert, kan worden gebruikt om te bepalen hoe goed een advertentie in relatie tot u of andere gebruikers heeft gewerkt en of de doelen van de advertentie zijn bereikt. Bijvoorbeeld of u een advertentie hebt gezien, of u erop hebt geklikt, of de advertentie u ertoe heeft gebracht om een product te kopen of een website te bezoeken enz. Informatie over welke content er aan u wordt gepresenteerd en hoe u erop reageert, kan worden gebruikt om te bepalen of de (non-advertentie)-content bijvoorbeeld het beoogde publiek heeft bereikt en met uw interesses overeenkomt. Rapporten kunnen worden gegenereerd op basis van een combinatie van gegevenssets (zoals gebruikersprofielen, statistieken, marktonderzoek, analysegegevens) met betrekking tot uw interacties en die van andere gebruikers met advertenties of (non-advertentie)-content om gemeenschappelijke kenmerken te identificeren. Informatie over uw activiteit op deze dienst, zoals uw interactie met advertenties of content, kan zeer nuttig zijn bij het verbeteren van producten en diensten en de creatie van nieuwe producten en diensten op basis van gebruikersinteracties, het type publiek enz.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om ongebruikelijke en mogelijk frauduleuze activiteiten te monitoren en te voorkomen (bijvoorbeeld, waar het gaat om advertenties, klikken op advertenties door bots) en ervoor te zorgen dat systemen en processen goed en veilig werken. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om eventuele problemen te corrigeren die u, de uitgever of de adverteerder kunnen tegenkomen bij het leveren van content en advertenties en bij uw interactie met hen.

Bepaalde gegevens (zoals een IP-adres of de capaciteiten van een apparaat) worden gebruikt om de technische compatibiliteit van de content of advertenties te garanderen en om de overdracht van de content of advertentie naar uw apparaat te vergemakkelijken.

Het is mogelijk dat u zelf advertenties kunt blokkeren. Onder Android en iOS kunt u via de instellingen van uw mobiele apparaat bijvoorbeeld aangeven dat u zich wenst afmelden (opt-out) voor gepersonaliseerde advertenties. Dit geldt dan niet enkel voor onze mobiele applicatie. Bv. Android: zoek via Google Play Help.

Deze verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang, dan wel uw toestemming.

Onze websites www.noodweer.bewww.weerflash.be en www.weerstationwaregem.be verwerken marketingcookies. Hiervoor verwijzen we graag naar de Cookie Policy van deze websites. Dit op basis van uw toestemming.

Voor Weerflash app gebruikers: We werken met een breed netwerk van advertentiepartners. Partners kunnen onder meer als doel hebben: het volgen van de manier waarop de diensten worden gebruikt, met welke mobiele applicaties wordt gewerkt, aanbieden van relevantere advertenties en om de effectiviteit van de advertenties te meten. Zij kiezen zelf de hiervoor gebruikte technologieën o.a. advertising ID’s. Hierbij kan uw locatie gedeeld worden. Het is mogelijk dat u zelf advertenties kunt blokkeren. Onder Android en iOS kunt u via de instellingen van uw mobiele apparaat bijvoorbeeld aangeven dat u zich wenst afmelden (opt-out) voor gepersonaliseerde advertenties. Dit geldt dan niet enkel voor onze mobiele applicatie. Bv. Android: zoek via Google Play Help.

Statistieken en beveiliging

Relevante categorieën: 1, 2, 3, 7 en 8

Verder zullen de websites www.noodweer.be www.weerstationwaregem.be en www.weerflash.be en de app Weerflash statistieken over het surfgedrag van de bezoekers verzamelen, desgevallend via cookies. Daarbij kan uw IP-adres gevangen worden.

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om ongebruikelijke en mogelijk frauduleuze activiteiten te monitoren en te voorkomen (bijvoorbeeld, waar het gaat om advertenties, klikken op advertenties door bots) en ervoor te zorgen dat systemen en processen goed en veilig werken.

Deze verwerking van de op die manier verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid en goede werking van onze website betreft.

Behoudens voor wat betreft de noodzakelijke cookies, vragen wij altijd uw toestemming voor cookies. In dit kader verwijst MeteoSupport eveneens naar de Cookie Policy van deze websites.

Informatie over welke advertentie er aan u wordt getoond en hoe u erop reageert, kan worden gebruikt om te bepalen hoe goed een advertentie in relatie tot u of andere gebruikers heeft gewerkt en of de doelen van de advertentie zijn bereikt. Bijvoorbeeld of u een advertentie hebt gezien, of u erop hebt geklikt, of de advertentie u ertoe heeft gebracht om een product te kopen of een website te bezoeken enz. Informatie over welke content er aan u wordt gepresenteerd en hoe u erop reageert, kan worden gebruikt om te bepalen of de (non-advertentie)-content bijvoorbeeld het beoogde publiek heeft bereikt en met uw interesses overeenkomt.

Voor Weerflash app gebruikers: Wij gebruiken locatiegegevens voor het uitvoeren van analyses en het verbeteren van de diensten. Zo kunnen we ook terugkerende bezoekers herkennen en uw toegang tot en gebruik van de diensten vergemakkelijken.

Voor gebruikers van online MeteoSupport tools: Wij beveiligen deze tools op gepaste wijze en verzamelen ook hierbij statistieken. Hierbij kan uw IP-adres gevangen worden.

Dit op basis van ons gerechtvaardigd belang, dan wel uw toestemming.

Wettelijke verplichtingen en vrijwaring van rechten

Relevante categorieën: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8

Daarnaast gebruikt MeteoSupport uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren op basis van haar gerechtvaardigd belang (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen, facturen moeten voor 7 jaar bewaard worden).

Wanneer MeteoSupport uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig.

MeteoSupport doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen, waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate kunnen treffen.

Welke beschermingsmaatregelen heeft MeteoSupport doorgevoerd?

MeteoSupport heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

MeteoSupport streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

Met wie deelt MeteoSupport uw persoonsgegevens?

MeteoSupport deelt uw gegevens met externe dienstverleners die MeteoSupport bijstaan in de uitvoering van de diensten. Te denken valt aan haar IT-providers, accountant en onderaannemers, partijen die ons helpen met productontwikkeling en productonderhoud, elektronische communicatieplatforms, leveranciers van kaartservices zoals Flutter, Firebase, Admob, Google Maps, Facebook. Wanneer u cookies heeft aanvaardt, kunnen de gegevens die door cookies gevangen worden doorgestuurd worden naar externe partijen – dit zoals nader bepaald in de Cookie Policy.

Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens en MeteoSupport maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen.

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken of wanneer dit nodig is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. MeteoSupport zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan.

MeteoSupport’s website kan links, plug-ins naar externe websites bevatten bv. via adds. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke. Zo zult u doorgestuurd worden naar de website van een derde partij wanneer u iets wenst aan te kopen op de webshop.

Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland?

MeteoSupport kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EEA, zal MeteoSupport de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Het is mogelijk dat het derde land reeds als adequaat werd beschouwd door de Europese Commissie. Verder gebeurt de doorgifte veelal op basis van de standard contractual clauses zoals goedgekeurd door de Europese Commissie en eerder uitzonderlijk op basis van de corporate binding rules.

Hoe lang bewaart MeteoSupport uw persoonsgegevens?

MeteoSupport zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en dit ook rekening houdende met de toepasselijke wetgeving.

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden uw voornaam, naam, geslacht, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft. Ook als opdrachtgever, leverancier of donateur kunt u zich steeds uitschrijven, maar uiteraard niet voor communicatie die rechtstreeks betrekking heeft op de diensten.

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten:

 1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. MeteoSupport stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

 1. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking van toestemming

Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of vragen om een (een bepaald) gebruik of verwerking te beperken (bijvoorbeeld wanneer MeteoSupport de juistheid van uw persoonsgegevens dient te controleren) of uw toestemming intrekken (indien van toepassing).

 1. Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en MeteoSupport dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen bv. in het kader van direct marketing.

 1. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

 1. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, [email protected].

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is in principe het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar MeteoSupport haar maatschappelijke zetel heeft indien dit is toegestaan overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met MeteoSupport via [email protected]. Dank een bewijs van uw identiteit toe te voegen. In geval van dringende vragen, kunt u ons ook bereiken via +32 (0)475 27 67 65 (Nicolas Roose).

MeteoSupport zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laat MeteoSupport u hier binnen 1 maand de reden weten. Het al dan niet kunnen uitoefenen van uw rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.